Scratch编程软件
Scratch编程软件

Scratch编程软件

说明:

1、最好是先运行安装AdobeAIRInstaller.exe(如果已经安装过Adobe AIR,可以跳过此步骤);
2、有3个正式版本供您选择,还有一些国内改装版本,可以根据需要安装一个即可。
运行安装Scratch_2.0.exe;或者scratch3.4.0;或者Scratch Desktop Setup 3.6.0;或者选择国内改装版本。

下载地址:

AdobeAIRInstaller

Scratch_2.0

scratch3.4.0

Scratch Desktop Setup 3.6.0

国内汉化改装版

scratch工程文件转成exe软件工具安装